Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 1. Yleistä

Sääntöjensä mukaisesti Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen, tiedottamisen edistäminen ja jäsenten edunvalvonta.

 1. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toiminnan keskeisinä tavoitteina ovat

 1. Recoveryn eli toipumisorientaation juurruttaminen ja käytäntöön soveltaminen jäsenjärjestöjen mielenterveystyöhön ja palvelutoimintaan sekä laajemminkin koko toimialalle myös oppilaitoksien ja kuntien toimintaan.
  1. Työsuojelurahastolle laaditaan yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa hakemus
   liittyen tutkimukseen, jossa selvitetään toipumisorientaatioon perustuvan työotteen
   vaikutuksista henkilökunnan työhyvinvointiin.
 2. Vaikuttamis- ja edunvalvontatoiminta: Vuoden aikana vahvistetaan keskusliiton roolia vaikuttamistoiminnassa lisäämällä jäsenjärjestöjen määrää ja mm. näkymällä valtakunnallisesti erilaisissa tapahtumissa.
  1. Sosiaalialan asiantuntijapäivät 10.–11.3.2020 Tampereella
  2. Kerätään suunnitelmallisesti tiedot jäsenjärjestöjen volyymeista kevään aikana
   (asiakasmäärät, henkilöstömäärät, talousluvut)
  3. Kehittäjäfoorumi-työskentelyn jatkaminen
  4. Vuonna 2019 nimetty strategiatyöryhmä jatkaa työskentelyä

Keskusliitto on sitoutunut ja kannustaa jäsenjärjestöjään myös sitoutumaan toipumisorientaation
palvelulupauksiin:

e. Sinun unelmistasi ja toiveistasi tulee yhteisiä tavoitteitamme ja työskentelemme
yhdessä niiden toteuttamiseksi. Kannustamme sinua löytämään ja toteuttamaan
niitä sekä kokeilemaan uusia asioita elämässäsi.

f. Sinun näkemyksesi ja kokemuksesi on yhteistyömme lähtökohtana. Puhumme
sinun kanssasi, emme sinusta. Kuulemme sinua ja olemme kiinnostuneita sinun
tarinastasi sellaisena kuin haluat sen kertoa.

g. Sinä olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet. Tuemme sinua löytämään merkityksellisiä
rooleja ja toimintamahdollisuuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa kansalaisena.
Saat vertaistukea ja voit toimia vertaistukena halutessasi.

h. Sinä päätät. Etsimme yhdessä tietoa, pohdimme kanssasi päätösten seurauksia ja
autamme sinua vaihtoehtojen löytämisessä.

 1. Kokoukset

Keskusliiton toiminta painottuu jäsenjärjestöjen väliseen verkostoitumiseen ja keskinäisen tiedon ja kokemusten jakamiseen. Keskusliiton kokouksilla on tärkeä merkitys yhteistyön rakentamisessa ja tiedon jakamisessa jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteena toimintavuoden aikana on se, että hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia, eli niihin voivat osallistua kaikki keskusliiton jäsenjärjestöjen edustajat.

Hallituksen jäsenet ovat seuraavat:

pj. Johanna Yliviitala, PSPY ry (v. 2019–2020)
Christa Rajanti, Sopimusvuori ry (v. 2019–2020)
Miia Kurttila, Kakspy ry (v. 2019–2020)
Harri-Heikki Niemi, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (v. 2020)
Maria Nuutinen, Suur-Helsingin Valkonauha ry (v. 2020–2021)
Anni Pesonen, Pohjois-Karjalan mielenterveysyhdistys ry (v. 2020–2021)
Seppo Eronen, Niemikotisäätiö (v. 2020–2021)
Lassi Rajamäki, Sosped säätiö (v. 2020–2021)

 1. Kehittäminen

Keskusliitto järjestää ammatilliset koulutuspäivät Kotkassa syksyllä 2020. Koulutuspäivien järjestämisestä vastaa Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Koulutuspäivien teema tarkentuu ajankohtaisten asioiden ja järjestävän jäsenjärjestön erityisosaamisen mukaisesti, painopisteenä toipumisorientaatio. Koulutuspäivät ovat merkittävä osa keskusliiton varainhankintaa ja koulutuspäiville pyritään saamaan myös jäsenjärjestöjen ulkopuolisia osallistujia.

Kehittäjäfoorumia jatketaan vuonna 2020. Kehittäjäfoorumin vastuuhenkilönä vuonna 2019 on ollut Olli Laitila (Niemikotisäätiö). Jokainen jäsenjärjestö nimeää kehittämisfoorumiin oman edustajansa sekä varahenkilön. Kehittäjäfoorumi kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hallitus määrittää kehittäjäfoorumin toiminnan painopisteet.

 1. Opintomatkat

Keskusliitto järjestää ulkomaan opintomatkan huhtikuussa. Matkakohde määritetään saatujen tarjousten perusteella. Opintomatkan tarkoituksena on tutustua kohdemaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtamiskäytäntöihin sekä laadun ja vaikuttavuuden seurantaan. Opintomatka on tarkoitettu jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille tai heidän sijaisilleen.

 1. Viestintä

Vuoden aikana kehitetään edelleen keskusliiton www-sivuja, jotka ovat keskeisimmät kanavat keskusliiton viestinnässä.

 1. Talous

Keskusliiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenjärjestöjen jäsenmaksutulot sekä koulutuspäivien osallistumismaksutulot. Varainhankinnan keinoja kehitetään edelleen.

Keskusliiton hallitus kartoittaa mahdollisuutta kerätä jäsenjärjestöiltä ylimääräinen jäsenmaksu osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseksi tai ko. palvelun ostamiseksi.